Novinky na email

Ak chcete dostávať aktuálne novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu:

043/558 2004
0915 / 837 277
Zriaďovateľ
mesto Námestovo >>>

 Pripravujeme

JARNÉ PRÁZDNINY /plagát/, /program/

Letné prímestské tábory

Workshop Lesná škôlka - SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA  pre ZŠ a MŠ /viac.../

Vážení rodičia a priatelia Centra voľného času Maják Námestovo, 

dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou poukázať 2% dane z príjmu pre Občianske združenie Centráčik – pracujúce pri Centre voľného času Maják Námestovo.

Vypísaním formuláru nám takto môžete venovať peniaze, ktoré by inak skončili v štátnom rozpočte a o ich ďalšom použití by rozhodovali iní. Ak Vaše 2% skončia na našom účte, prispejete tým k zlepšeniu finančnej situácie CVČ Maják Námestovo. 

Vašim rozhodnutím pomôžete zvýšiť úroveň ponúkaných

-         voľnočasových aktivít Vašich detí

-         zvýšiť kvalitu výchovno – vzdelávacej činnosti (výlety, súťaže, exkurzie, tábory, tvorivé dielne)

-         zlepšiť materiálno – technické vybavenie CVČ (nákup pracovných pomôcok, športových potrieb, rôznych hier, jazykových kníh a pod.)
                                                      
                                                             Ďakujeme Vám za Vašu pomoc.

  Vedenie CVČ Maják Námestovo a OZ - Centráčik. Tlačivo na stiahnutie...

                                    

  Výtvarná súťaž Valentínka /viac.../

 

Športové dopoludnia /viac.../

Všehrajko /viac.../

 

Ponuka krúžkov

na šk. rok 2019/2020 /viac.../

Prihláška na krúžok do Centra voľného času Maják /viac.../

 

Poplatok za ZÚ október - december je nutné uhradiť do 30.10. 2019  a poplatok za ZÚ január - máj je nutné uhradiť do 31.1.2020 na číslo účtu CVČ SK76 5600 0000 0040 1715 4004. (Do poznámky je potrebné napísať meno a priezvisko dieťaťa a názov ZÚ).

Ponuka krúžkov  na šk. rok 2019/2020 MŠ Komenského /viac.../

Ponuka krúžkov na šk. rok 2019/2020 MŠ Bernolákova /viac.../

Ponuka krúžkov na šk. rok 2019/2020 MŚ Veterná /viac.../

Ponuka krúžkov na šk. rok 2019/2020 MŠ Oravská Jasenica / viac.../

Ponuka krúžkov na šk.  rok 2019/2020 MŠ Hruštín /viac.../

Ponuka krúžkov na šk. rok 2019/2020 ZŠ s MŚ Lokca /viac.../

hore

CVČ Maják

Vytvárame prostredie a ponuky pre zmysluplný život deti a mládeže.

čítať viac »

Máte otázku? Napíšte nám.

Ak máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.

Krátka správa