Novinky na email

Ak chcete dostávať aktuálne novinky, zadajte svoju e-mailovú adresu:

043/558 2004
0915 / 837 277
Zriaďovateľ
mesto Námestovo >>>

OZNAM

Milí rodičia,

od pondelka 6.7.2020 začína prvý turnus našich prímestských táborov. V súvislosti s potvrdenými pozitívnymi prípadmi na ochorenie COVID - 19 z hokejového sústredenia na ALTISE, žiadame všetkých rodičov, ktorých deti boli v úzkom kontakte s deťmi, ktoré sa sústredenia zúčastnili, ako aj  v úzkom kontakte s ich kamarátmi, alebo rodinnými príslušníkmi, aby deti do tábora nedávali. Letné tábory budú prebiehať za prísnych protiepidemických opatrení a dodržiavaní prísnych  hygienických zásad.

Pokyny Covid  19 /viac/

Pokyny pre rodičov /viac/

CVČ Maják sa pomaly vracia do zabehnutých koľají.

Týždeň od 15.06. do 19.06.2020 budeme venovať krúžkovej činnosti, ktorá bude prebiehať len v priestoroch CVČ Maják na Komenského ulici. Od 22.06.2020 budú môcť centrum navštíviť všetky deti a mládež, ktorí si príležitostné aktivity vyberú z našej ponuky. Samozrejme účasť na krúžkoch ako aj na príležitostných aktivitách je dobrovoľná. Pri akomkoľvek náznaku ochorenia (nádcha, kašeľ, teplota...), ŽIADAME, aby ste návštevu centra vynechali.

  

!!! VRÁTENIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV ZA ZÁUJMOVÝ ÚTVAR !!!

Z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID – 19 a na základe vyhlásenia vlády SR, Centrum voľného času Maják prerušilo svoju činnosť dňom 13.03.2020 až do odvolania. Na základe týchto skutočností CVČ Maják oznamuje všetkým rodičom, že čiastočná úhrada nákladov spojená s činnosťou v záujmových útvaroch za mesiace apríl a máj bude vrátená všetkým, ktorí si o ňu požiadajú. Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov nájdete na: https://www.cvcno.edu.sk/sk/Hlavna-stranka . Vyplnenú žiadosť môžete zaslať e-mailom na: cvcno@cvcno.edu.sk, poštou: CVČ Maják, Komenského 487, 029 01 Námestovo, prípadne vhoďte do poštovej schránky pri CVČ Maják najneskôr do 15.6.2020.

Žiadosť /viac/

Letné prímestské tábory - tlačivá

 Dokumenty na stiahnutie /viac.../

Žiadosť o vrátenie poplatku za LPT /viac.../

Poplatok za tábor je nutné uhradiť do 30.06.2020  na číslo účtu CVČ SK76 5600 0000 0040 1715 4004. (Do poznámky je potrebné napísať meno dieťaťa a názov tábora)

Prihlášku do tábora akceptujeme až po uhradení poplatku

Pokiaľ si chcete uplatniť rekreačný poukaz, platbu je nutné uhradiť v hotovosti priamo v CVČ Maják

6.7.2020 - 10.7.2020 Túlavé topánky - Obsadené

/plagát, program/ 

13.7.2020 - 17.7.2020 Happy days - Obsadené

/plagát, program/

20.7.2020 - 24.7.2020 Mladí ochránari - Obsadené

/plagát, program/

27.7.2020 -31.7.2020 Nalaďme sa zdravo

/plagát,

program - pozor zmena programu/

3.8.2020 -7.8.2020 Šporťáčik - Obsadené

/plagát ,program/  

10.8.2020 -14.8.2020 Z každého rožka troška- Obsadené

/plagát, program/ 

17.8.2020 - 21.8.2020 Kde bolo, tam bolo - posledné voľné miesta

/plagát, program/

 

                                    

 

hore

CVČ Maják

Vytvárame prostredie a ponuky pre zmysluplný život deti a mládeže.

čítať viac »

Máte otázku? Napíšte nám.

Ak máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať krátkou správou.

Krátka správa